|| STRONA GŁÓWNA / HOME luczaj.com || BLOG "ŁUKASZ ŁUCZAJ I ROŚLINY" lukaszluczaj.pl ||

ZBIERAM TRZY TYPY MIESZANEK / WE OFFER 3 KINDS OF MIXES

Standardowa gęstość siewu mieszanek łąk kwietnych 2 g /m2 - standard sowing density 2 g/m2
Cena (płatne jako przedpłata, nr konta wysyłam w mailu, podana cena jest ceną ostateczną - koszty przesyłki pokrywa Sprzedający) / Price: 100 g (minimalna wielkość zamówienia) = 120 zł, 200 g = 220 zł, 300 g = 320 zł, 400 g = 420 zł, 500 g = 520 zł, 1 kg = 1000 zł, 2 kg = 2000 zł. Cenę można wyliczyć wg wzoru CENA (zł) = masa (w gramach) * 1,00 zł plus 20 zł, a dla zamówień od 1 kg CENA (zł) = masa (w gramach) * 1,00 zł
Można zamawiać dowolną ilość (także inną niż podana, minimum 100 g).
Uwaga! Zamówienia się sumują: np. zamawiając 300 g Polskiej Ł. Kw. i 300 g Kw. Murawy płacisz jak za 600 g itp. (zamawiamy wielokrotności masy 100 g)/ two or three types of mixes can be combined in one parcel at a price for one mix.

Szczegółowe warunki sprzedaży

Zamawiamy mailem: . Na maile odpowiadam do 24 h, po tym terminie proszę ewentualnie ponowić maila (rzadko zdarza się, ale zdarza że coś go "zje"), nasiona wysyłam do 3 dni po zamówieniu i przelewie, nr konta wysyłam przy powtwierdzeniu zamówienia.


POLSKA ŁĄKA KWIETNA / POLISH HAY MEADOW

Mieszanka typowa dla szerokiego zakresu gleb przeciętnych lub lekko wilgotnych charakterystyczna dla łąki wieloletniej KOSZONEJ 1 do 3 razy do roku. W składzie kilkanaście gatunków typowych kolorowych kwiatów łąkowych m.in. złocień, jaskier i firletka. A wildflower mix of a traditional Polish hay meadow for average or moist soils, cut 1-3 times a year. kliknij tutaj po więcej informacji / click here

Z TERENÓW KOSZONYCH 1-3 razy w roku, GLEBY SWIEŻE LUB WILGOTNE

KWIETNA MURAWA / DRY GRASSLAND

Mieszanka z gleb świeżych lub suchych. W składzie kilkanaście gatunków, głównie wieloletnich dzikich kwiatów typowych dla suchych skarp i pastwisk. A mix for dry or average soils, contains mainly perennials, no cutting. kliknij tutaj po więcej informacji /click for more

Z TERENÓW NIEKOSZONYCH LUB KOSZONYCH RAZ W ROKU PÓŹNO
NA GLEBY SWIEŻE LUB SUCHE

KWIATY POLNE / CORNFIELD ANNUALS

Mieszanka kilku gatunków jednorocznych bardzo kolorowych chwastów zbożowych: czerwony mak, błękitny chaber, białe: rumian i maruna, fioletowa wyka, oraz różowy kąkol. Składa się z roślin rosnących w miejscach skopywanych co roku. A mix of a few most beautiful annual weeds, including poppies and cornflowers. From places ploughed/hoed every winter kliknij tutaj po więcej informacji /click here for more

CHARKTERYSTYCZNA DLA MIEJSC SKOPYWANYCH PÓŹNĄ JESIENIĄ
GLEBY SWIEŻE

Przykładowa łąka założona koło mojego domu
i ta sama łąka kilka lat później, dalej piękna:

Zapraszam też do mojego bloga , gdzie często poruszam tematy łąkowe.

oraz do playlisty o łąkach

DLACZEGO ŁĄKA? Żyjemy w momencie, gdy duża część społeczeństwa pracuje w miastach, tracąc w ten sposób codzienny kontakt z dziką przyrodą. Reakcją na to jest duże zainteresowanie ogrodami. Nowoczesne ogrody pełne są egzotycznych roślin, a trawniki zakładane są tak, aby była w nich tylko trawa, a "chwasty" opryskuje się chemikaliami. Czy nasz ogród może wyglądać inaczej? Tak. Ogród może być pełen łatwych w uprawie rodzimych gatunków o pięknych kwiatach. Krajowe gatunki są świetnie przystosowane do klimatu, są także siedliskiem interesującej fauny, w tym wielu motyli i chrząszczy. Centrum takiego dzikiego ogrodu stanowić powinna łąka kwietna. Jest jeszcze inny powód, dla którego warto założyć łąkę w ogrodzie - obszar łąk kurczy się w Polsce w szybkim tempie z powodu zaniechania koszenia, nadmiernego nawożenia, melioracji czy rozwoju zabudowy. O ile w terenie gdzie jest dużo naturalnych łąk w glebie znajduje się wiele nasion łąkowych, to w silnie zdegradowanych obszarach o takie nasiona bardzo trudno i aby utworzyć łąkę należy ich glebie dostarczyć wysiewając specjalną mieszankę nasion.

Większość nasion do tych mieszanek została zebrane ręcznie z dzikich łąk i pól Podkarpacia i Kielecczyzny. Nie zbieram nasion gatunków chronionych, ani nasion jakichkolwiek gatunków bardzo rzadkich, czy narażonych na wyniszczenie. Dużą część nasion zbieram z własnego terenu, na którym prowadzę czynną ochronę zbiorowisk nieleśnych (coroczne wykaszanie łąk i zaorywanie pól z samymi chwastami, takimi jak bławatek, czy kąkol).