KWIETNA MURAWA

Mieszanka ta przeznaczona jest do zakładania łąk kwietnych na glebach suchych lub przeciętnych. Suche łąki i pastwiska nazywamy murawami kserotermicznymi (dlatego nazwa "kwietna murawa"). Nasiona do tej mieszanki zebrane zostały głównie z muraw kserotermicznych i suchych miedz okolic Krosna i Dukli oraz Gór Świętokrzyskich.

Mieszanka nadaje się na dobrze zdrenowane gleby o odczynie obojętnym lub zasadowym tzn. gleby wapienne, suchsze gliny, żwiry i niektóre gleby piaszczyste. Bardzo ładnie rozwija się też na przeciętnych glebach ogrodowych, o ile nie są zbyt bogate w próchnicę, azot lub fosfor. Do mieszanki wybrano gatunki o dosyć szerokiej skali tolerancji w stosunku do gleby, tak więc powinna ona dać rezultaty na większości gleb suchych w Polsce (oprócz czystego piasku - wtedy trzeba wzbogacić go nawozem wapiennym (dolomitem lub wap-magiem) i bardzo niewielką ilością próchnicy). To, które gatunki uzyskają przewagę, zależy głównie od konkretnych parametrów gleby.

Skład

Złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare
Mak polny Papaver rhoeas
Wyka kosmata Vicia villosa i/lub podobna wyka ptasia Vicia cracca - zależnie od partii
Cieciorka pstra Securigera (Coronilla) varia
Wyka brudnożółta Vicia grandiflora
Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa
Komonica zwyczajna Lotus corniculatus
Świerzbnica polna Knautia arnvensis
Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare
Cykoria podróżnik Cichorium intybus
Krwawnik pospolity Achillea millefolium
Chaber łąkowy Centaurea jacea
Dziewanna wielkokwiatowa Verbascum densiflorum
Rumian barwierski Anthemis tinctoria
Marchew dzika Daucus carota
Rzepik pospolity Agrimonia eupatorium
Bukwica pospolita Betonica officinalis
Dziewanna pospolita Verbascum nigrum
Wiesiołek, Oenothera sp.
Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus
Maruna bezwonna Tripleurospermum inodorum
Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis lub/i wschodni T. orientalis
Mydlnica lekarska Saponaria officinalis
Smotrawa okazała Telekia speciosa
Czarcikęs łąkowy Succisa pratensis
Chaber bławatek Centaurea cyanus
Oman wielki Inula helenium
Popłoch pospolity Onopordon acanthium
Wyka drobnokwiatowa Vica hirsuta
Szczeć pospolita Dipsacus fullonum

kwietna murawa w maju

Kwietna Murawa, 20-ty maja, tutaj w formie rabaty.

kwietna murawa w lipcu

... i to samo miejsce 10 lipca.

kwietna murawa

Kwietna Murawa w czerwcu, okolice Piaseczna koło Warszawy.

kwietna murawa

Ta sama łąka koło Piaseczna, ale miesiąc później (w lipcu).

sggw

Kwietna Murawa pół roku po wysiewie na powierzchni eksperymentalnej SGGW w Warszawie, ul. Rosoła.

ZAKŁADANIE

1. Pod łąkę wybieramy teren o glebie raczej suchej, najlepiej żwirowej, gliniastej zdrenowanej lub piaszczystej (w wypadku kwaśnych piasków na siedliskach borów sosnowych należy nawieźć glebę dolomitem). Poza tym gleby pod murawę zwykle nie nawozimy, bo w naturze gatunki tej mieszanki rosną w glebie ubogiej w azot i ubogiej w próchnicę. W wypadku stosowania czystego substratu nieorganicznego można dodać znikome ilości. Dopuszczalne są prawie wszystkie terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj), późna jesień po pierwszych silnych przymrozkach (listopad) - rośliny wykiełkują wiosną, a także okres letni, jeśli zapewnimy podlewanie.

2. Łąkę najłatwiej założyć jest na terenie pozbawionym roślinności i odchwaszczonym. Teren można zaorać i zbronować lub przygotować ręcznie przekopując łopatą i motyką. Glebę dobrze jest starannie rozdrobnić, w celu zapewnienia dobrych warunków do kiełkowania nasion. Orka lub przekopywanie nie są konieczne przy wysiewie w ściernisko lub w niezadarnioną nagą ziemię.

3. Gatunki suchych muraw mają różnorodne wymagania co do kiełkowania - jedne kiełkują szybko bez spoczynku, inne wymagają niższej lub wyższej temperatury, a nieliczne gatunki muszą przejść okres spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Dlatego też kiełkowanie łąki jest nierównomierne.

4. Do wysiewu najlepiej zmieszać nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na 10-200 gramów nasion) aby zapewnić równomierność obsiewu. Zalecana gęstość siewu wynosi 2 g mieszanki na 1 m2. Wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą (niektóre wymagają do kiełkowania światła), wystarczy jeśli glebę lekko ubijemy nogami lub mechanicznie przez wałowanie, aby nasiona miały kontakt z wilgotną glebą.

5. W pierwszym roku dobrze jest skosić tę łąkę jeden lub dwa razy, na najwyższym położeniu kosiarki (5-10 cm), ograniczy to występowanie chwastów polnych. W pierwszym roku proszę nie liczyć na kwiaty (pojawią się tylko jakieś pojedyncze złocienie), efekt ozdobny zacznie się od drugiego roku. Większość gatunków z tej mieszanki to długowieczne byliny potrzebujące kilku lat do pełnego rozrośnięcia się.

UTRZYMANIE

Po wstępnym okresie rozwoju murawy, kiedy powinniśmy przez kilka miesięcy zapewnić glebie trochę wilgoci, murawy już nigdy nie podlewamy nawet w okresie suszy (wyjątkiem są ogrody na dachach), nigdy też jej nie nawozimy. Ten typ łąki możemy skosić (ale nie musimy) tylko w jesieni, głównie aby usunąć siewki roślin drzewiastych. Jedno lub dwa koszenia w lecie (ale bardzo wysoko) są wskazane tylko w pierwszym roku po wysiewie. Dopuszczalne jest umiarkowane wydeptywanie przez cały sezon.

O ile łąka nie zostanie opanowana przez chwasty z powodu nadmiaru azotu w glebie, nie będzie wymagać żadnej opieki przez najbliższe kilkadziesiąt lat, jako że większa część gatunków to długowieczne byliny.

Czy tą mieszanką można obsiewać skarpy?

Tak, ale nasiona muszą wykiełkować od razu, żeby nie zostały wypłukane przez deszcz. Muszą więc przejść stratyfikację (patrz Zakładanie) i nie powinny być wysiewane jesienią, ale późną wiosną lub wczesnym latem.

Czy ta mieszaka nadaje się na gleby piaszczyste?

Tak, ale w wypadku czystych kwaśnych piasków, należy je wzbogacić wapmagiem lub dolomitem (im więcej tym lepiej) i bardzo niewielką ilością próchnicy.

Czy ta mieszanka nadaje się na ogrody na dachach?

Tak, ale głębokość substratu musi wynosić przynajmniej 5 cm, gdy istnieje podlewanie, i 20 cm bez podlewania. W pierwszym roku rośliny muszą być podlewane w okresach suszy.

Czy można kosić ten typ łąki?

Tak, ale tylko w jesieni (od października), albo bardzo wcześnie (do połowy maja). Nie jest to jednak konieczne. Wcześniejsze koszenie osłabia rośliny. Można natomiast przeprowadzać latem koszenie małych łat na części powierzchni murawy. Imituje to wypas i pomoże zachować różnorodność gatunkową murawy. Jedno lub dwa koszenia w lecie (ale bardzo wysoko) są wskazane tylko w pierwszym roku po wysiewie.

Jak odchwaszczać suchą murawę?

Łąka uzyskana z tej mieszanki jest najtrudniejsza do odchwaszczenia (bo z reguły jej nie kosimy, a jest wieloletnia). W początkowej fazie po wysiewie wiele chwastów zniszczymy jednkrotnym koszeniem na wysokości kilku centymetrów. Potem musimy po prostu ręcznie usuwać wszystkie rośliny, które nam się nie podobają. Mocne chwasty możemy smarować pędzelkiem zamoczonym w roztworze herbicydu. W drugim roku, kiedy murawa się zadarni, nie będzie ich tak wiele. Jeśli w kolejnych latach utrzyma się inwazja azotolubnych chwastów (pokrzywa, lebioda, szczaw itp.) oznacza to że gleba jest za żyzna. Trzeba zebrać nasiona z roślin, które chcemy zachować, i przenieść je w inne miejsce lub usunąć całą warstwę próchniczą i założyć łąkę jeszcze raz.

Jakie są fazy rozwoju tej łąki?

W pierwszym roku kwitnie kilka gatunków jednorocznych oraz może złocień oraz czasem komonica. W maju drugiego roku kwitnie zwykle dużo złocieni (margerytek). Wygląda to tak jakby tylko one miały być na łące. Proszę się nie martwić, już w lipcu drugiego roku zaroi się od innych gatunków i kolorów. Łąka kwitnie najobficiej właśnie w drugiej połowie czerwca i w lipcu, w sierpniu zostają już pojedyncze kwiaty. Można przedłużyć kwitnienie wielu gatunków obcinając niektóre zwiędłe kwiaty.


PORTRETY GATUNKÓW Z MIESZANKI KWIETNA MURAWA

Złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare
Złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare

Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare
Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare

Rumian barwierski Anthemis tinctoria
Rumian barwierski Anthemis tinctoria

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus
Komonica zwyczajna Lotus corniculatus

Wiesiołek Oenothera spp.
Wiesiołek Oenothera spp. Źródło zdjęcia: Wikipedia

Świerzbnica polna Knautia arvensis
Świerzbnica polna Knautia arvensis

Krwawnik pospolity Achillea millefolium
Krwawnik pospolity Achillea millefolium

Wyka ptasia Vicia cracca
Wyka ptasia Vicia cracca

Rzepik pospolity Agrimonia eupatorium
Rzepik pospolity Agrimonia eupatorium

Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa
Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa

Chaber łąkowy Centaurea jacea
Chaber łąkowy Centaurea jacea

Bukwica pospolita Stachys officinalis
Bukwica pospolita Stachys officinalis

Cykoria podróżnik Cichorium intybus
Cykoria podróżnik Cichorium intybus

Dziewanna pospolita Verbascum nigrum
Dziewanna pospolita Verbascum nigrum

Dziewanna drobnokwiatowa Verbascum thapsus
Dziewanna drobnokwiatowa Verbascum thapsus

Mak polny Papaver rhoeas
Mak polny Papaver rhoeas

Mydlnica lekarska Saponaria officinalis
Mydlnica lekarska Saponaria officinalis

|| POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | POWRÓT DO LISTY MIESZANEK ||