|| POWRÓT ||


POLSKA ŁĄKA KWIETNA W NASTĘPNYCH LATACH

Pełnia kwitnienia gatunków łąkowych następuje zwykle już w drugim roku od wysiania mieszanki. Jedynie w bardziej niekorzystnych warunkach (susza, zachwaszczenie) kwitnienie w drugim roku może być słabe i nasilić się dopiero w latach następnych.


RZEPNIK

Dwa powyższe zdjęcia przedstawiają łąkę założoną koło mojego domu w Rzepniku, na specjalnej powierzchni eksperymentalnej. Pomimo, że ziemia nie była odchwaszczana chemicznie (w pierwszym roku wyrósł cały łan chwastów), w drugim roku zakwitł już komplet gatunków. Dobrej kondycji łąki sprzyja świeża gliniasta gleba, UBOGA w próchnicę i azot oraz wysokie górskie opady.

Po lewej kwadrat obsiany mieszanką (z dominacją biało kwitnącego złocienia), po prawej kwadrat kontrolny, nie obsiany, który porósł w wyniku naturalnej sukcesji samymi trawami, głównie mietlicą pospolitą.


OGRÓD TOWARZYSTWA STRAŻNICA W NADARZYNIE

W słynnym ogrodzie ogólnopolskiego centrum Świadków Jehowy w Nadarzynie założono kilka łąk przy użyciu mieszanki Polska Łąka Kwietna. Teren jest piaszczysty a mazowieckie opady najniższe w Polsce. Jednak, dzięki zainstalowaniu podlewania i dobremu odchwaszczeniu gleby przy zakładaniu łąk, prezentują się one oszałamiająco i stanowią jedną z głównych atrakcji ogrodu.

Opiekun ogrodu w Nadarzynie, Pan Marek Wira, przed swoją łąką kwietną.


Ten fragment swoją biało-różową tonację zawdzięcza dominacji złocienia i firletki.


A na tym fragmencie obok złocieni wyrosło bardzo dużo liliowej świerzbnicy.


WODZISŁAW

To zdjęcie założonej łąki otrzymałem od swoich klientów z Wodzisławia Śląskiego, Państwa Wałów. Dominuje złocień, brodawnik zwyczajny (taka "miniaturka" mniszka), jaskier ostry i szczaw zwyczajny (firletka już przekwitła).

GALERIA MOKOTÓW W WARSZAWIE

Galeria Mokotów jest jednym z najbardziej znanych centrów handlowych w Polsce. Na jej tyłach firma Werbena-Art (tel. 0-22 837 00 20 wewn. 242 lub 255) założyła we wrześniu 2000 trzydzieści arów łąki kwietnej. Jako podłoża użyto piasku, sztucznego podlewania nie było, mimo tego łąka udała się wspaniale i prawie wszystkie gatunki doszły do fazy kwitnienia. Niestety obecnie duża jej część została zajeżdżona przez parkujące na dziko samochody, a cudowne kwiaty na obrzeżach upstrzone są papierkami po lodach...


KROSNO

Poniższe zdjęcia pochodzą z powierzchni eksperymentalnej w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej (naprzeciw siedziby Lasów Państwowych). Ten fragment łąki wysiano w katastrofalnie suchym maju 2000, w miejscu jedynie zaoranym (nie odchwaszczanym chemicznie) i nie podlewanym, z gęstością jedynie 1 g/ m kw. W roku 2000 nie zakwitło nic, w 2002 - jedna firletka, jeden złocień i jeden chaber austriacki. W tym roku jest tam ŁAN kwiatów - życzę Wam więc Szanowni Klienci cierpliwości.

Obszar zakreślony literą "A" to miejsce, gdzie 2 lata wcześniej wysiano nasiona (dominuje biały złocień i różowa firletka), kontrolny obszar oznaczony literą "B" pozostawiono nie obsiany, został zdominowany przez występującego na miejscu jaskra rozłogowego.

KROSNO

Inny fragment powierzchni eksperymentalnej - w czwartym roku od założenia:

w czerwcu...

... i we wrześniu

|| POWRÓT ||